Oorsprong van de achternaam Jurczak

Deze opmerkelijke achternaam is van oud-Griekse oorsprong, hoewel om zeer duistere redenen de patroonheilige van Engeland. martelaar van de 3e eeuw, vermoedelijk gedood in Nicomedia in het jaar 303. De populariteit van de naam nam enorm toe ten tijde van de beroemde kruistochten in de 11e en 12e eeuw, toen het de gewoonte werd voor terugkerende kruisvaarders en pelgrims om hun kinderen een naam te geven naar bijbelse figuren uit het Oude Testament.

(St) George speelde een grote rol in deze heropleving, en toen koning Edward 111e van Engeland in 1348 de Order of the Garter oprichtte, deed hij dat onder de veronderstelde bescherming van St. George. Sinds de 12e eeuw n. Gyurkovics! Vroege voorbeelden van de opname van de achternaam uit authentieke registers en charters zijn onder meer Everadus Georgii uit Hamburg, Duitsland, in het jaar 1256, en William George, in de Londense registers, gedateerd 1412. William Georgeson was een grondbezitter in Schotland, met het pachtrecht van Coupar Grange, in 1471, terwijl Henry George, 19 jaar oud, een van de eerste kolonisten naar de Nieuwe Wereld was, werd opgenomen in Virginia in 1635. De eerste bekende opname van de familienaam waar dan ook is die van Hugo Georgii, van de graafschap Norfolk, Engeland, in 1222 n.Chr.Achternaam Jurczak: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Jurczak is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Jurczak is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Jurczak te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Jurczak wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Jurczak, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Jurczak te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Jurczak in de wereld

Jurczak : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Jurczak ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Jurczak in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Jurczak waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Jurczak. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Jurczak. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Jurczak willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Jurczak dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Jurczak, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Jurczak te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Jurczak

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Jurczak geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Jurczak droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Jurczak die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Jurczak en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Jurczak informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Jurczak, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Jurczak, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Jurczak, en van familienamen in het algemeen.