Oorsprong van de achternaam Kuhle

Opgenomen in de spelling van Kuhl, Kuhle, Kuhlen, Kuhlemann, Kuhlmann Kull, Kuller en Kulling, dit is een oude achternaam van Germaanse oorsprong. Voor het eerst geregistreerd in de 8e eeuw als de persoonlijke naam 'Kollo', was het oorspronkelijk een ontwikkeling van het woord 'kule' dat een holle of ondiepe vallei betekent. Er zijn een aantal zogenaamde plaatsen in Duitsland, en voor sommige naamhouders is de achternaam in ieder geval locatiegebonden. In de middeleeuwen wordt gezegd dat de betekenis en spelling van de achternaam is veranderd door associatie met het Hoogduitse woord 'kuhl' dat cool betekent.

Dit zou er in zekere zin een bijnaam van maken. Als dat zo is, lijkt het erop dat zelfs bijna duizend jaar geleden de zorg voor politieke en sociale correctheid net zo wijdverbreid was als in de 20e eeuw. Als de geschiedenis iets leert, is het wel dat er niets verandert! In dit geval zijn een paar vroege voorbeelden van achternaamopnamen uit authentieke overgebleven oorkonden en registers uit de middeleeuwen: Bertolfus Culingi van Keulen in het jaar 1172, Konrad Kullin van Dormetinggen in 1343 en Aberlin Kul van Cleebron in 1415.

 1. Duitsland Duitsland
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Argentinië Argentinië
 4. Australië Australië
 5. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 6. Canada Canada
 7. Brazilië Brazilië
 8. Engeland Engeland
 9. Noorwegen Noorwegen
 10. Zweden Zweden
 11. Zwitserland Zwitserland
 12. Denemarken Denemarken

De achternaam Kuhle. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De geschiedenis van de achternaam kuhle is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van kuhle te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van kuhle leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam kuhle wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van kuhle te bieden.

De achternaam Kuhle in de wereld

Het is gebruikelijk dat achternamen zoals kuhle bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat kuhle de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar kuhle het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam kuhle biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Kuhle

De historische reis van de achternaam kuhle kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van kuhle waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam kuhle droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam kuhle, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van kuhle zich ontwikkelde. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam kuhle hebben kunnen verzamelen.

U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam kuhle, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van kuhle kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over kuhle en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Kuhle

Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle kuhles die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam kuhle, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam kuhle door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Als u of iemand die u kent de achternaam kuhle draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Kuhle en zijn bibliografische bronnen

Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam kuhle. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam kuhle, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van kuhle zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van kuhle te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met kuhle, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Kahle
 2. Kehle
 3. Kihle
 4. Kohle
 5. Kuhl
 6. Kule
 7. Kulle
 8. Kahale
 9. Kahele
 10. Kahl
 11. Kahla
 12. Kahley
 13. Kale
 14. Kalle
 15. Kayle
 16. Keele
 17. Kehl
 18. Keile
 19. Kele
 20. Kelle
 21. Keyle
 22. Kiehle
 23. Kiele
 24. Kihl
 25. Kile
 26. Kille
 27. Koehle
 28. Koele
 29. Kohl
 30. Kohley
 31. Kohli
 32. Kohlo
 33. Kole
 34. Kolle
 35. Koole
 36. Koyle
 37. Kuehl
 38. Kuel
 39. Kuhel
 40. Kuhlow
 41. Kula
 42. Kull
 43. Kulla
 44. Kully
 45. Kuol
 46. Kyhl
 47. Kyle
 48. Kuli
 49. Kahlo
 50. Kulo