Oorsprong van de achternaam Lamort

Deze zeer interessante achternaam is van oud-Franse oorsprong en heeft twee mogelijke interpretaties. Ten eerste kan het zijn afgeleid van het oude Franse "mort", van het Latijnse "mortuus", wat dood betekent, dat door de Noormannen als bijnaam werd gebruikt, vermoedelijk verwijzend naar een persoon met een dodelijke bleekheid of met een onnatuurlijk stil gezicht. Het Franse lidwoord "La" is versmolten met "mort"; vandaar "Lamort". De naam kan echter zijn afgeleid van het Oudfranse "mor(e)", een heide of neger, met het Franse bepaald lidwoord "La"; dus de naam kan een bijnaam zijn geweest voor iemand met een donkere, donkere huidskleur.

Vroege voorbeelden van de achternaam in Franse kerkregisters zijn onder meer het huwelijk van Jeanne Lamort en Nicolas Vaudrey, dat plaatsvond op 8 juni 1746 in Gondreville, Meurthe-et-Moselle; de doop van Jean Lamort, zoon van François en Anne Lamort, die plaatsvond op 31 maart 1769 in Vezelise, eveneens in Meurthe-et-Mosele. De achternaam "Mort" komt voor in Engeland, vooral in de regio Lancashire. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is die van Antoine en Elizabeth Lamort, gedateerd op 25 januari 1704, doopgetuigen in Xirocourt, Meurthe-et-Moselle, in Frankrijk, tijdens het bewind van koning Lodewijk X1V van Frankrijk, 1643 - 1715. Familienamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Frankrijk Frankrijk
 2. België België
 3. Verenigde Staten Verenigde Staten
 4. Engeland Engeland
 5. Schotland Schotland
 6. Bahrein Bahrein
 7. Kroatië Kroatië
 8. Polen Polen
 9. Canada Canada
 10. Italië Italië
 11. Luxemburg Luxemburg
 12. Mexico Mexico

De achternaam Lamort. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van lamort is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van lamort leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam lamort te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van lamort, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam lamort te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van lamort te bieden.

De achternaam Lamort in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam lamort. Er is een aanzienlijke kans dat lamort de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar lamort het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam lamort dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Lamort

De historische kroniek over lamort is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam lamort droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam lamort zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam lamort hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam lamort, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van lamort kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam lamort of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van lamort te sturen.

Beroemde personen met de naam Lamort

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande lamorts zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam lamort, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als lamort kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam lamort draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam lamort uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Lamort en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van lamort. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam lamort, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam lamort, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van lamort te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met lamort, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Lamorat
 2. Lamorte
 3. Lamourt
 4. Lamarta
 5. Lamarti
 6. Lammert
 7. Lanart
 8. Lemert
 9. Limorte
 10. Limorti
 11. Lomart
 12. Lamouret
 13. Laamarti
 14. Lamrid
 15. Lanhart
 16. Lannert
 17. Lemmert
 18. Lenart
 19. Lenert
 20. Lenord
 21. Linart
 22. Lamartin
 23. Lamuerte
 24. Lamerton
 25. Lammerts
 26. Launert
 27. Linert
 28. Lamardo
 29. Lammertz
 30. Lainhart
 31. Lamartina
 32. Lamartine
 33. Lanartic
 34. Lanehart
 35. Leanhart
 36. Lehnert
 37. Leinart
 38. Lenaert
 39. Lenard
 40. Lenartz
 41. Lenertz
 42. Lenhart
 43. Lenhert
 44. Lennert
 45. Leonart
 46. Lienert
 47. Limardo
 48. Linard
 49. Linarte
 50. Linhart