Oorsprong van de achternaam Neat

Opgenomen in een aantal spellingen, waaronder Natt, Neat, Kneath, Knath en Neath, dit is een zeldzame achternaam in Wales. "Zeldzaam", niet omdat het niet goed is opgenomen, maar omdat het locatiegebonden is, bijna alle Welshe achternamen zijn patroniemen zoals Jones en Thomas. Er zijn niet minder dan vijf plaatsen in het graafschap Glamorgan die Neath heten, en een of meer daarvan kunnen de oorsprong zijn van deze achternaam. De betekenis van de plaatsnaam en vandaar de latere achternaam, wordt verondersteld "de veeboerderij" te zijn van het oorspronkelijke Welsh (oud-Engels van vóór de 7e eeuw) "netjes" wat vee betekent.

De achternaam is goed vastgelegd in Glamorgan uit de 17e eeuw, wat vrij vroeg is voor veel Welshe achternamen, aangezien het land een van de laatste in Europa is dat het systeem van erfelijke spelling heeft overgenomen. Vroege voorbeelden van de opname van de achternaam uit authentieke overgebleven kerkregisters van Glamorgan zijn onder meer William Knath van Swansea, op 28 augustus 1614, William Kneath van Nicholaston, op 24 mei 1729, en Mary Neath, die trouwde met Thomas Hugh in Pennard, op 26 maart 1757 Vreemd genoeg komt deze achternaam niet voor in het boek met Welshe achternamen, hoewel de zeldzame vrouwelijke naam Nest, die ook af en toe een achternaam is, wordt vermeld.Achternaam Neat: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Neat is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Neat is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Neat te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Neat wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Neat, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Neat te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Neat in de wereld

Neat : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Neat ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Neat in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Neat waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Neat. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Neat. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Neat willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Neat dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Neat, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Neat te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Neat

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Neat geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Neat droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Neat die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Neat en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Neat informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Neat, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Neat, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Neat, en van familienamen in het algemeen.