Oorsprong van de achternaam Not

Het zou afgeleid moeten zijn van aferetische en apocopaïsche vormen van patroniemen in -utt, verwijzend naar voorouders wiens vader Antonio heette.

De achternaam Niet, zeer zeldzaam, is Friulisch, specifiek voor Udinese.

Noot, bijna uniek, komt ook uit Friuli, waarschijnlijk uit het Gorizia-gebied.

 1. Frankrijk Frankrijk
 2. Cambodja Cambodja
 3. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 4. Italië Italië
 5. Thailand Thailand
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten
 7. Indonesië Indonesië
 8. India India
 9. Pakistan Pakistan
 10. Spanje Spanje
 11. Papoea Nieuw Guinea Papoea Nieuw Guinea
 12. Filipijnen Filipijnen

De achternaam Not. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van not is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van not leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam not te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van not, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam not te vinden zijn.

De achternaam Not in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam not. Er is een aanzienlijke kans dat not de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar not het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam not dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Not

De historische kroniek over not is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam not droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam not zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam not, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van not kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam not of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van not te sturen.

Beroemde personen met de naam Not

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande nots zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam not, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als not kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam not uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Not en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van not. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam not, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam not, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met not, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Nat
 2. Net
 3. Noot
 4. Nota
 5. Note
 6. Noth
 7. Noti
 8. Noto
 9. Nott
 10. Nut
 11. Nyot
 12. Nout
 13. Nuot
 14. Naot
 15. Nod
 16. Nit
 17. Noat
 18. Noty
 19. Nait
 20. Nata
 21. Nate
 22. Nath
 23. Nati
 24. Natt
 25. Natu
 26. Nde
 27. Ndi
 28. Ndou
 29. Ndow
 30. Neat
 31. Ned
 32. Neet
 33. Neta
 34. Nete
 35. Neth
 36. Neto
 37. Nett
 38. Neyt
 39. Nita
 40. Nite
 41. Nith
 42. Nito
 43. Nitu
 44. Noad
 45. Noda
 46. Nodd
 47. Noeth
 48. Noid
 49. Nood
 50. Noodt