Oorsprong van de achternaam Peterson

Van alle achternamen die zijn afgeleid van de heiligen en discipelen van de christelijke kerk, heeft 'Petros', wat 'de rots' betekent, de wereld voorzien van het grootste aantal voornamen en de latere middeleeuwse achternamen. In hun verschillende spellingen, variërend van Peter, Pieter en Pierre tot patroniemen Peterson, Peters, Peres, Perez, Peers en zelfs het Armeense Bedrosian, tot verkleinwoorden zoals Poschel, Piotrek, Petrenko en Pietrusska, zijn er naar schatting meer dan zevenhonderd spellingen. In elk Europees land verschijnt ten minste één vorm als populaire achternaam.

De oorspronkelijke naam was Grieks en Christus koos Petrus als 'de rots' waarop de kerk zou worden gesticht. De naam werd erg populair in Europa na de twaalf 'kruistochten' van de vroege middeleeuwen, toen verschillende koningen probeerden het Heilige Land te bevrijden. Daarna verspreidde de naam zich naar elk land en verving de oorspronkelijke 'lokale' namen. Vroege voorbeelden van de opname van de achternaam uit authentieke registers in zowel Europa als Amerika zijn onder meer Luke Petre uit Londen, Engeland, in 1282, William Petres uit Somerset, Engeland, in 1327, Andres Guillen Perez, in Aguaron, Zaragoza, Spanje, in december 7e 1565, Martina Josepha Perez, uit Santa Catarina, Mexico, op 23 december 1775, en Antonio Diego Peres, die trouwde met Maria Ysabel Yorba, in San Gabriel, Los Angeles, op 4 januari 1864. Het blazoen van het wapen is zeer onderscheidend. Het heeft een rood veld geladen met een chross flory tussen vier fleur de lis, allemaal goud. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Ralph Peter te zijn, gedateerd 1195, in de pijprollen van het graafschap Hertford, tijdens het bewind van koning Richard I van Engeland, bekend als 'Leeuwenhart'. 1189 - 1199. Familienamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Canada Canada
 3. Australië Australië
 4. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 5. Engeland Engeland
 6. Ghana Ghana
 7. Zweden Zweden
 8. Angola Angola
 9. Nigeria Nigeria
 10. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 11. Kenia Kenia
 12. Malawi Malawi

De achternaam Peterson. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van peterson leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam peterson wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam peterson te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van peterson, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam peterson te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van peterson te bieden.

De achternaam Peterson in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat peterson de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar peterson het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam peterson biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam peterson dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Peterson

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam peterson droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam peterson, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van peterson zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam peterson zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam peterson hebben kunnen verzamelen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van peterson kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over peterson en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam peterson of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van peterson te sturen.

Beroemde personen met de naam Peterson

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam peterson, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam peterson door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als peterson kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam peterson draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Peterson en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam peterson, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van peterson zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam peterson, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van peterson te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met peterson, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Paterson
 2. Pederson
 3. Petersen
 4. Petersohn
 5. Petersone
 6. Petersons
 7. Petersson
 8. Petterson
 9. Pieterson
 10. Peteerson
 11. Patterson
 12. Pedersen
 13. Peterkin
 14. Peters
 15. Peterssen
 16. Pettersen
 17. Pettersson
 18. Petursson
 19. Pitterson
 20. Pietersen
 21. Peterken
 22. Peders
 23. Peeters
 24. Peterek
 25. Peterka
 26. Petersdorf
 27. Petersham
 28. Pethers
 29. Petrisor
 30. Petros
 31. Petruso
 32. Petters
 33. Pieters
 34. Pieterse
 35. Pattersom
 36. Piterse
 37. Ptursson
 38. Patursson
 39. Peterci
 40. Pedersoli
 41. Paterok
 42. Petrs
 43. Piters
 44. Petroso
 45. Pateros
 46. Pietersma
 47. Pateras
 48. Paterek
 49. Paterick
 50. Patros