Oorsprong van de achternaam Pfeuffer

Opgenomen op verschillende manieren, waaronder Pfiffer, Phifer, Pfeuffer, Pfeiffer, Pfeifer, Pieper, Feifer en Peifer, deze beroemde Duitse achternaam is beroepsmatig. Het kan ofwel een doedelzakspeler beschrijven, mogelijk in de militaire betekenis van doedelzakken en trommels, hoewel meer waarschijnlijk in de algemene betekenis van een muzikant die de doedelzak speelde op de verschillende festivals en reizende theaters van die periode. Afhankelijk van de spelling, en er zijn veel overlappingen, kan de naam verwijzen naar een handelaar in specerijen, met name peper. De oorsprong van de "piper" wordt waarschijnlijk in verband gebracht met de Romeinse invasie van Gallië al in de 1e eeuw voor Christus.

De afleiding hier is van het woord "pfeife", wat fluiten betekent, zelf van het Latijnse "pipa", een pijp. Als peperhandelaar is de oorsprong even oud, en zeker terug te voeren tot de 4e eeuw na Christus. Het is niet verrassend dat dit een van de oudste geregistreerde achternamen is, hetzij in Duitsland, hetzij ergens anders. Vroege voorbeelden uit de authentieke registers en charters van Duitsland zijn onder meer Haintz der Pheiffer van Eblingen in het jaar 1378, en Claus Pfeffer, een burger van Ravensburg in 1421. De achternaam wordt ook opgenomen in vormen zoals Pfefferer en Pfefferhart, een "romantische "achternaam van een type dat populair was in Duitsland in de postmiddeleeuwse periode. De eerste bekende opname zou die van Johannes Pipere zijn, in de oorkonden van de stad Bremen, Duitsland, in het jaar 1296.

 1. Duitsland Duitsland
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Brazilië Brazilië
 4. Frankrijk Frankrijk
 5. Australië Australië
 6. Israël Israël
 7. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 8. Kroatië Kroatië
 9. Slowakije Slowakije
 10. België België
 11. Canada Canada
 12. Zwitserland Zwitserland

De achternaam Pfeuffer. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van pfeuffer is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van pfeuffer leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam pfeuffer wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek.

De achternaam Pfeuffer in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam pfeuffer. Er is een aanzienlijke kans dat pfeuffer de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar pfeuffer het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam pfeuffer biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Pfeuffer

De historische kroniek over pfeuffer is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam pfeuffer droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam pfeuffer, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van pfeuffer zich ontwikkelde.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam pfeuffer, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van pfeuffer kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over pfeuffer en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Pfeuffer

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande pfeuffers zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam pfeuffer, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam pfeuffer door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd.

De achternaam Pfeuffer en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van pfeuffer. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam pfeuffer, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van pfeuffer zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met pfeuffer, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Pfeffer
 2. Pfeiffer
 3. Pfeufer
 4. Peffer
 5. Peiffer
 6. Pfeifer
 7. Pfieffer
 8. Pfiffer
 9. Pheiffer
 10. Pieffer
 11. Puffer
 12. Pfefer
 13. Peifer
 14. Pfiefer
 15. Pfifer
 16. Pheifer
 17. Phiffer
 18. Phyffer
 19. Piefer
 20. Piffer
 21. Poffer
 22. Phaiffer
 23. Pefer
 24. Paeper
 25. Peeper
 26. Pefaur
 27. Peiper
 28. Peper
 29. Pepper
 30. Pever
 31. Phiefer
 32. Phifer
 33. Phyfer
 34. Pieper
 35. Pifer
 36. Pifher
 37. Pupier
 38. Pyfer
 39. Pifferi
 40. Piepper
 41. Piffar
 42. Pieber
 43. Piffero
 44. Pofer
 45. Pouffary
 46. Peever
 47. Paper
 48. Papier
 49. Pauvre
 50. Paver