Oorsprong van de achternaam Poff

Opgenomen in vele spellingsvormen, waaronder Pope, Pape en Lepope (Engels en Frans), Pabst, Babst, Baff, Paff, Pfaff, Poff (Duits), Papez (Tsjechisch), Papiez en Papierz (Pools), Papis (Vlaams), De Paepe (Nederlands), Pappi (Fins) en Papis (Vlaams), evenals verschillende verkleinwoorden waaronder Pfaffel, Papen en Paffen (Duits), deze interessante achternaam is een Europese achternaam. Het is afgeleid van de kerkelijke titel voor hoofd van de rooms-katholieke kerk, het (Latijnse) woord "papa", wat een bisschop of paus betekent.

In de vroege christelijke kerk werd "papa" gebruikt als een titel van respect voor geestelijken van elke rang, maar in de westerse kerk werd het geleidelijk beperkt tot bisschoppen en uiteindelijk alleen tot de bisschop van Rome. In de oosterse kerk werd het nog steeds gebruikt voor alle priesters. Als achternaam is het waarschijnlijk ontstaan ​​als bijnaam voor een persoon met een sober kerkelijk uiterlijk, of voor een acteur die de rol van de paus had gespeeld in een middeleeuwse optocht of toneelstuk. Enkele voorbeelden van de opname van de achternaam uit authentieke registers en charters zijn de intrigerende van "Agnes le Pope" in Cambridgeshire, Engeland. Dit was gedateerd 1230, in de rollen bekend als "Liber Memorandorum Ecclesie de Bernewelle", terwijl in Duitsland in 1287 Wernherus Pfaffe werd opgenomen in de charters van Lorch, deelstaat Hessen-Nassau. Door de eeuwen heen, met veranderende talen, dialecten en spellingen, zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.

 1. Verenigde Staten Verenigde Staten
 2. Canada Canada
 3. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 4. Ierland Ierland
 5. Engeland Engeland
 6. Duitsland Duitsland
 7. Chili Chili
 8. Australië Australië
 9. Brazilië Brazilië
 10. Rusland Rusland
 11. Zuid-Afrika Zuid-Afrika
 12. Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië

De achternaam Poff. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van poff is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam poff is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van poff te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van poff leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam poff te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van poff, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam poff te vinden zijn.

De achternaam Poff in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam poff. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals poff bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat poff de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar poff het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam poff dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Poff

De historische kroniek over poff is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam poff kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van poff waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam poff droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam poff zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam poff, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam poff, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van poff kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam poff of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van poff te sturen.

Beroemde personen met de naam Poff

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande poffs zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle poffs die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam poff, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als poff kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam poff uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Poff en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van poff. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam poff. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam poff, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam poff, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met poff, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Paff
 2. Pfoff
 3. Piff
 4. Poffo
 5. Puff
 6. Pofo
 7. Paffi
 8. Paffy
 9. Pauff
 10. Pfaff
 11. Phaff
 12. Piffe
 13. Pobo
 14. Pop
 15. Popa
 16. Pope
 17. Popo
 18. Popp
 19. Pov
 20. Pova
 21. Pove
 22. Povo
 23. Puffe
 24. Poop
 25. Pufe
 26. Pobe
 27. Poba
 28. Phofu
 29. Popy
 30. Poffé
 31. Poep
 32. Pobi
 33. Popi
 34. Puf
 35. Povh
 36. Poip
 37. Pyffe
 38. Paap
 39. Paba
 40. Pabo
 41. Pap
 42. Papa
 43. Pape
 44. Papi
 45. Papo
 46. Papp
 47. Paup
 48. Pav
 49. Pava
 50. Pavi