Oorsprong van de achternaam Querree

Opgenomen als Quare, Quarrie, Quarry, en specifiek op de Kanaaleilanden als Queree, Querree en Querie, zijn er drie mogelijke oorsprongen voor deze interessante achternaam. De eerste is Manx, van het eiland Man, en een ontwikkeling van het Gaelic MacGuaire, een oud-Gaelische persoonlijke naam "Gaurio", die verwant is aan het Griekse "gauros", beide met dezelfde betekenis van nobel of trots. In Schotland en Ierland heeft de gevonden naam bijna altijd het voorvoegsel "Mac", hoewel dit op het eiland Man wordt weggelaten.

De tweede en meest waarschijnlijke is Normandisch Frans, en bijnaam voor een gedrongen of gezette man en is afgeleid van het woord "quare", wat vierkant betekent, en de derde dat het topografisch was en iemand beschreef die in de buurt van een steengroeve woonde of was beroepsmatig voor iemand die in een werkte. Dit komt van het woord "quarey", wat geklede steen betekent. Voorbeelden van opnames zijn onder meer Andrew Quare die op 29 september 1560 trouwde met Alice Eaton in de kerk van St. Grouville, Jersey, Kanaaleilanden op 17 maart 1688, en Walter Quarrie die trouwde met Martha Bell, op 16 januari 1878, St. Thomas's kerk, Douglas, op het eiland Man. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Henry de la Quarrere te zijn. Dit was gedateerd 1279, in de Hundred Rolls of Oxfordshire, tijdens het bewind van koning Edward Ist van Engeland, 1272 - 1307. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland werd dit ook wel Poll Tax genoemd. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.


De achternaam Querree. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van querree is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van querree leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam querree wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam querree te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van querree, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam querree te vinden zijn.

De achternaam Querree in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam querree. Er is een aanzienlijke kans dat querree de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar querree het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam querree biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties. De mobiliteit van mensen die de achternaam querree dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Querree

De historische kroniek over querree is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam querree droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam querree, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van querree zich ontwikkelde. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam querree zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam querree, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van querree kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over querree en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam querree of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van querree te sturen.

Beroemde personen met de naam Querree

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande querrees zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam querree, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam querree door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Een achternaam als querree kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam querree uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Querree en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van querree. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam querree, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van querree zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam querree, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met querree, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Queree
 2. Quarre
 3. Quarrie
 4. Queire
 5. Querey
 6. Querie
 7. Querry
 8. Quere
 9. Querré
 10. Quarro
 11. Quarry
 12. Quear
 13. Queary
 14. Queer
 15. Queiro
 16. Quer
 17. Quera
 18. Queri
 19. Querio
 20. Quero
 21. Query
 22. Quire
 23. Qaraee
 24. Queyroi
 25. Queru
 26. Quarri
 27. Quare
 28. Quary
 29. Quier
 30. Quieru
 31. Quira
 32. Quiria
 33. Quiroa
 34. Quario
 35. Qorri
 36. Quar
 37. Qarri
 38. Quiero
 39. Quiaro
 40. Qarry
 41. Qiria
 42. Qaher
 43. Qara
 44. Qarh
 45. Qari
 46. Qyra
 47. Qira
 48. Quihuire