Oorsprong van de achternaam Rayhill

Dit is een Anglo-Ierse achternaam. Opgenomen in een breed scala aan spellingen, waaronder Rahill, Rayhill, Reale, Reihill, Riall, Ryle en waarschijnlijk andere, heeft het twee mogelijke oorsprongen. Ten eerste kan het van middeleeuwse Engelse oorsprong zijn en afkomstig zijn uit een van de twee plaatsen in Northumberland, genaamd Ryal en Ryle. Ryal wordt voor het eerst opgenomen in de rollen van dat graafschap in 1242 als Ryhil, terwijl Ryle wordt geregistreerd als Parva Rihull in 1212, en als Ryhull in 1254, en opnieuw in de Assize Rolls van 1256 als Ryel! De afleiding van deze beide plaatsen is van het Oud-Engelse woord ryge van vóór de 7e eeuw, wat raaigras betekent, en hyll, een heuvel.

De tweede oorsprong is Iers, waar het meestal wordt gevonden als Rahill, Real en Ryall. Over het algemeen wordt de naam gevonden in County Cork, waar wordt aangenomen dat het een afgeleide is van O'Rahill en O'Reale, maar het kan een Engelse import zijn. Blijkbaar bezaten de naamhouders als Riall pas in 1880 uitgestrekte landgoederen in County Tipperary, terwijl rechter Patrick Real uit Queensland, Australië, in 1828 in Limerick werd geboren. Robert Baker in de St Margarets Church, Westminster, terwijl Mary Rahill op 15 mei 1846 een passagier zou zijn geweest op het schip Virginian of Liverpool. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Cecyll Ryall te zijn die met Edward Wilgrysse trouwde , in St Margarets, Westminster, op 2 november 1544, tijdens het bewind van koning Henry V111 van Engeland, 1509-1547. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.Achternaam Rayhill: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Rayhill is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Rayhill is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Rayhill te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Rayhill wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Rayhill, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Rayhill te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Rayhill in de wereld

Rayhill : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Rayhill ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Rayhill in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Rayhill waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Rayhill. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Rayhill. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Rayhill willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Rayhill dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Rayhill, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Rayhill te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Rayhill

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Rayhill geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Rayhill droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Rayhill die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Rayhill en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Rayhill informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Rayhill, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Rayhill, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Rayhill, en van familienamen in het algemeen.