Oorsprong van de achternaam Ruckledge

Deze zeldzame achternaam, met de spellingen Rutledge, Rudledge, Rookledge, Routledge, Rucklesse, Ruckledge en Rucklidge, komt voornamelijk voor aan de Engels-Schotse grens en wordt verondersteld van topografische oorsprong te zijn door het verblijf aan een grensstroom. Dit is echter niet bewezen, en de beste schatting is dat de naam afkomstig is van het Scandinavisch-Vikingwoord 'ruta' dat een gebrul van hard geluid betekent, plus het Engelse 'lache' of 'leche', wat een stroom betekent. Er is een plaats in Cumbria die Routledge Burn heet, maar het is onwaarschijnlijk dat de achternaam van deze plek is afgeleid, aangezien de plaats zelf pas in de 16e eeuw werd geregistreerd, terwijl de achternaam voor het eerst in Schotland verschijnt tegen het einde van de 15e eeuw (zie hieronder ).

Voorbeelden van vroege opnamen zijn onder meer David Routlesche, de baljuw van James Douglas van Caver in 1512, en William of Retleche of Routleth opgenomen in de 'Placenames of Cumbria' rond 1520. In 1537 was Martin de Rotheluche, een Schot, procurator van de Scottish Nation in de Universiteit van Orleans, Frankrijk, en in de stad Londen Agnes Rucklese of Rucklesse trouwde op St Dunstans Stepney, op 11 augustus 1595, en Elizabeth Ratledge werd gedoopt op 21 maart 1640, in St. Giles Cripplegate. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is die van Symon Routlage, belast met de buit van bepaalde goederen, gedateerd 1494 - in de 'Acta Dominorum Concilia', (1478 - 1495), tijdens het bewind van koning James 1V van Schotland, 1488 - 1513. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Engeland Engeland
 2. Canada Canada
 3. Verenigde Staten Verenigde Staten

De achternaam Ruckledge. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

De geschiedenis van de achternaam ruckledge is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van ruckledge te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van ruckledge leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen.

De achternaam Ruckledge in de wereld

Het is gebruikelijk dat achternamen zoals ruckledge bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat ruckledge de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar ruckledge het meest voorkomt de volgende zijn.

Geschiedenis van Ruckledge

De historische reis van de achternaam ruckledge kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van ruckledge waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam ruckledge droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom.

U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam ruckledge, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van ruckledge kunnen worden gewijzigd.

Beroemde personen met de naam Ruckledge

Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle ruckledges die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam ruckledge, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

De achternaam Ruckledge en zijn bibliografische bronnen

Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam ruckledge. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam ruckledge, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met ruckledge, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Rookledge
 2. Recalde
 3. Ricalde
 4. Raclet
 5. Reculet
 6. Regalade
 7. Regaldie
 8. Rekalde
 9. Ricalday
 10. Ricaldes
 11. Ricaldez
 12. Ricaldi
 13. Ricaldone
 14. Risalde
 15. Ruscalleda
 16. Recolet
 17. Ricold
 18. Racolta
 19. Reculot
 20. Regalado
 21. Regalados
 22. Regalda
 23. Regaldi
 24. Regaldia
 25. Regaldo
 26. Reglado
 27. Richald
 28. Richelet
 29. Riglet
 30. Rigolet
 31. Risold
 32. Risoldi
 33. Rizaldo
 34. Rizaldos
 35. Rochlitz
 36. Rockelton
 37. Rockhold
 38. Rockholt
 39. Regalada
 40. Riccaldi
 41. Rosilda
 42. Rigaldo
 43. Recalt
 44. Recolta
 45. Rigaldi
 46. Richold
 47. Rigoletto
 48. Regalet
 49. Rigoldi
 50. Rugolotto