Oorsprong van de achternaam Rudsdell

Opgenomen in een aantal spellingen, waaronder Ridesdale, Ridsdale, Ridsdell, Rudsdale, Rudsdell en mogelijk andere, is dit een Engelse locatie-achternaam. Het is afkomstig uit Redesdale, een dorp in het graafschap Northumberland, ten noordoosten van de stad Bellingham. De plaats is voor het eerst geregistreerd in het jaar 1075 en dankt zijn naam aan de ligging in de vallei van de rivier de Rede. De naam van de rivier betekent letterlijk 'rood', een verwijzing naar de ijzeren steen in het gebied, die de rivier soms een rood aanzien geeft.

Het tweede element is van het Noorse Vikingwoord 'dael' dat een diepe vallei betekent. Locatiegebonden achternamen werden meestal aan mensen gegeven nadat ze hun oorspronkelijke huizen hadden verlaten om ergens anders heen te verhuizen. Deze naam komt bijvoorbeeld zelden voor in Northumberland, maar is relatief populair in de omgeving van Londen. Opnames van de achternaam komen voor in de Londense kerkregisters uit Elizabethaanse tijden en voorbeelden zijn onder meer John Ridesdale en Juliana die trouwden in Saint Botolph's Bishopsgate, op 12 februari 1604, Charles Rudsdale die werd gedoopt in St Clements Danes op 13 januari 1734, en in de North, William Ridsdale die op 14 februari 1774 trouwde met Sophia Peterkin in de kathedraal van Manchester, Lancashire. Een van de vroegste opnames is die van Thomas Rydsdale, gedateerd op 19 april 1568 in St. Andrew's Undershaft, in de stad Londen. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.


De achternaam Rudsdell. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van rudsdell leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam rudsdell te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van rudsdell, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam rudsdell te vinden zijn.

De achternaam Rudsdell in de wereld

Er is een aanzienlijke kans dat rudsdell de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar rudsdell het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam rudsdell dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Rudsdell

De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam rudsdell droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam rudsdell zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van rudsdell kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam rudsdell of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van rudsdell te sturen.

Beroemde personen met de naam Rudsdell

We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam rudsdell, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als rudsdell kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Rudsdell en zijn bibliografische bronnen

De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam rudsdell, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam rudsdell, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met rudsdell, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Rudsdale
 2. Ridsdale
 3. Radsdale
 4. Ridgedell
 5. Redesdale
 6. Rudston
 7. Rutstein
 8. Redjdal
 9. Radstock
 10. Radston
 11. Redston
 12. Redstone
 13. Rodstrom
 14. Rotstein
 15. Rudzite
 16. Rudzitis
 17. Rydstrom
 18. Rødset
 19. Rotsides
 20. Rutsito
 21. Radicati
 22. Radosta
 23. Radosti
 24. Redgate
 25. Reitstein
 26. Rothstein
 27. Ruthstrom
 28. Radostina
 29. Radostin
 30. Rothsten
 31. Rydström
 32. Radiguet
 33. Redosado
 34. Rodosta
 35. Ratchet
 36. Rietstap
 37. Rothschadl
 38. Rotestan
 39. Radostinova
 40. Ritchotte
 41. Rodosthenous
 42. Rotzetter
 43. Radicati di primeglio
 44. Radicati di marmorito