Oorsprong van de achternaam Spofforth

Deze naam is van Engelse locatie-oorsprong van een plaats in het noorden van Yorkshire genaamd Spofforth. Opgenomen als Spoford in het Domesday Book van 1086 en als Spotford in de 1218 Fine Court Rolls van dat graafschap. De naam is afgeleid van het Olde Engelse 'splott' van vóór de 7e eeuw, later 'spot', wat een stukje stuk land betekent, plus het Olde Engelse 'ford', een doorwaadbare plaats. De achternaam uit deze bron wordt voor het eerst opgetekend in het begin van de 13e eeuw (zie hieronder). Ten eerste verschijnt Robert de Spofford in het 'Register of the Freemen of the city of York in 1310.

In het 'moderne' idioom wordt de naam gespeld als Spofford, Spofforth, Spawforth en Spafford. (Als tweede element nam 'ford' vaak de vorm 'forth' aan). Op 17 december 1741 trouwden Thomas Spafford en Ann Ducket in Drypool, Yorkshire. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam blijkt die van Hynge de (of) Spoufford te zijn, die dateerde uit 1212 - 'The Pipe Rolls of Yorkshire', tijdens het bewind van koning John, bijgenaamd Lackland 1199 - 1216. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen personenbelasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Engeland Engeland
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Australië Australië
 4. Canada Canada
 5. Schotland Schotland
 6. Wales Wales
 7. Spanje Spanje
 8. Qatar Qatar

De achternaam Spofforth. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van spofforth is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van spofforth leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. De herkomst, het wapenschild of de verschillende heraldische schilden en de bibliografie waarin de achternaam spofforth wordt genoemd, maken deel uit van dit spannende onderzoek. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van spofforth te bieden.

De achternaam Spofforth in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam spofforth. Er is een aanzienlijke kans dat spofforth de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar spofforth het meest voorkomt de volgende zijn. De lijst van landen met de grootste aanwezigheid van mensen met de achternaam spofforth biedt ons een perspectief op de geschiedenis van de achternaam, voorbij zijn oorsprong, door ons te concentreren op zijn migraties.

Geschiedenis van Spofforth

De historische kroniek over spofforth is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam spofforth droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. Voor iemand zoals u, die geïnteresseerd is in de geschiedenis achter de achternaam spofforth, is het essentieel om allerlei informatie te vinden, zowel direct als zijdelings, die helpt bij het opstellen van een solide verhaal over hoe de geboorte en expansie van spofforth zich ontwikkelde. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam spofforth hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam spofforth, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van spofforth kunnen worden gewijzigd. We houden onze website up-to-date door eigen onderzoek en ook dankzij bijdragen van mensen zoals u, na verificatie; dus als u informatie heeft over spofforth en deze naar ons stuurt, zullen we deze bijwerken op deze website.

Beroemde personen met de naam Spofforth

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande spofforths zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam spofforth, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Helaas zijn niet alle bijdragen van personen met de achternaam spofforth door de kroniekschrijvers van die tijd vastgelegd. Als u of iemand die u kent de achternaam spofforth draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Spofforth en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van spofforth. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam spofforth, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. De oorsprong, geschiedenis, het wapenschild of de verschillende wapenschilden en de heraldiek van spofforth zijn opgenomen in een grote verscheidenheid aan bronnen en documenten die essentieel zijn om te kennen voor een betere samenstelling. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van spofforth te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met spofforth, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Spofford
 2. Spawforth
 3. Spafford
 4. Spuffard
 5. Spavor
 6. Spivery
 7. Supaporn
 8. Spapperi
 9. Sobaberas
 10. Speybrouck
 11. Subiabre
 12. Speybroek
 13. Speybroeck
 14. Soubiboure
 15. Svavarsson
 16. Svavarsdottir
 17. Svavarsdóttir