Oorsprong van de achternaam Tilliard

Deze ongebruikelijke naam is afgeleid van het Olde Franse "teil", wat "een lindeboom" betekent. De uiteindelijke oorsprong is het Latijnse "tilia" en het is een topografische naam die wordt gegeven aan iemand die bij een lindeboom woont. De achternaam uit deze bron wordt voor het eerst opgetekend in de eerste helft van de 14e eeuw (zie hieronder). In het moderne idioom kan de achternaam worden gespeld als Tillard, Tillards, Tilliard en Tilliards. De naam is vanaf het einde van de 16e eeuw bijzonder goed opgenomen in London Church Registers. Het huwelijk van Alice Tilliard en John Taylor wordt in St.

Margaret's register, Westminster op 20 januari 1594. Op 11 oktober 1663 wordt de doop van Thomas Tillard, zoon van Christopher en Ann Tillard, geregistreerd in St. Peter's Church Cornhill en op 1 mei 1696, terwijl het huwelijk van Jane Tilliards en Thomas Bowell verschijnt in de registers van St. James', Duke Place, Londen. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is die van John Teyllard, gedateerd 1327, in 'The Somerset County Rolls', tijdens het bewind van koning Edward III, bekend als 'The Father of the Navy', 1327 - 1377. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen persoonlijke belasting invoerden. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de oorspronkelijke spelling.

 1. Frankrijk Frankrijk
 2. België België
 3. Verenigde Staten Verenigde Staten
 4. Australië Australië

De achternaam Tilliard. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van tilliard is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam tilliard is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van tilliard te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van tilliard leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam tilliard te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van tilliard, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam tilliard te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van tilliard te bieden.

De achternaam Tilliard in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam tilliard. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals tilliard bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat tilliard de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar tilliard het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam tilliard dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Tilliard

De historische kroniek over tilliard is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam tilliard kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van tilliard waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam tilliard droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam tilliard zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam tilliard hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam tilliard, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam tilliard, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van tilliard kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam tilliard of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van tilliard te sturen.

Beroemde personen met de naam Tilliard

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande tilliards zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle tilliards die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam tilliard, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als tilliard kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam tilliard draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam tilliard uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Tilliard en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van tilliard. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam tilliard. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam tilliard, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam tilliard, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van tilliard te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met tilliard, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Tillard
 2. Taillard
 3. Tallard
 4. Teillard
 5. Tilyard
 6. Tollard
 7. Tallarda
 8. Taylard
 9. Tollardo
 10. Tallarida
 11. Tollerud
 12. Twillert
 13. Taillardat
 14. Taylhardat
 15. Tolleret
 16. Tolordava
 17. Tollerton
 18. Tillard-hamel
 19. Tolworthy
 20. Tillard-saillard
 21. Tolaretxipi
 22. Tillard-bonnieul