Oorsprong van de achternaam Trahair

Opgenomen als Trahar, Trahair, Trehear, Traher en mogelijk anderen, dit is een achternaam van Cornish oorsprong. Afgeleid van het oude woord tregher, wat kleermaker of snijder betekent, is het zeldzaam buiten zijn oorspronkelijke thuisland. Het is dus niet alleen zeldzaam, maar het is ook ongebruikelijk omdat achternamen in Cornwall zelden beroepsmatig en bijna altijd plaatsgebonden zijn. Cornish wordt al meer dan tweehonderd jaar niet gesproken in het graafschap, behalve op enkele zeer zeldzame plaatsen, en zou vandaag de dag volledig zijn uitgestorven als de Cornish Language Society in de jaren zeventig niet was opgericht.

Het is duidelijk dat vandaag meer dan tweehonderd mensen een praktische kennis van de taal hebben. Deze achternaam is vanaf het midden van de 18e eeuw opgenomen in de bewaard gebleven kerkregisters van de stad Londen, met als voorbeeld die van Nicholas Trahar die op 18 oktober 1772 in St Anne's Soho, Westminster trouwde met de toepasselijke naam Dorothy Cornwall of Cornwell. Cornwall zelf is het goed geregistreerd in al zijn verschillende spellingen, en misschien is het eerste voorbeeld in de kerkregisters dat van Mary Trahear. Ze trouwde op 30 december 1690 in West Newlyn met Willam Symons.Achternaam Trahair: Oorsprong, Genealogie, Geschiedenis en Oorsprong

Het kennen van de geschiedenis en de oorsprong van de familienaam Trahair is een interessant gegeven, omdat het ons terugvoert naar de voorouders en verwanten die dit voorgeslacht hebben gesmeed. De geschiedenis van Trahair is, zoals die van de meeste familienamen, een ingewikkelde en uitzonderlijke reis naar vervlogen tijden om de oorsprong van Trahair te achterhalen, wat ons leidt tot meer informatie over degenen die deze naam dragen, wat de oorsprong ervan was, het wapen of de heraldische schilden, de bibliografie waarin Trahair wordt vermeld..... We kunnen proberen de genealogie ervan te achterhalen, en naast de plaatsen van herkomst van de achternaam Trahair, weten we ook waar er tegenwoordig de mogelijkheid is om mensen met de achternaam Trahair te ontmoeten.

Zie de volledige lijst van Trahair in de wereld

Trahair : historische kroniek

De historische kroniek van de achternaam Trahair ligt in een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die zijn voorgekomen bij mensen die de achternaam Trahair in de loop van de geschiedenis hebben gedragen, en die we kunnen volgen tot we uitkomen bij degenen die de eerste dragers van de achternaam Trahair waren. Hun heldendaden, de manier waarop ze hun leven leidden, de plaatsen waar ze woonden, hun familiebanden, de banen die ze deden.... Dit alles is van essentieel belang voor degenen die, zoals degenen die dit lezen, geïnteresseerd zijn in meer informatie over de geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en adeldom van de familienaam Trahair. In de volgende regels vindt u alles wat we hebben verzameld over de familienaam Trahair. Mocht u echter meer historische gegevens hebben om te delen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw medewerking bij het uitbreiden van de kennis van diegenen zoals u die hun kennis van de familienaam Trahair willen vergroten.

Helaas beschikken wij niet over meer historische informatie over Trahair dan wij bereid zijn te verstrekken. Wij nodigen degenen die ons op deze pagina bezoeken uit de aanbevolen bibliografie te bestuderen en regelmatig terug te komen, omdat wij vaak relevante bijdragen verzamelen van andere geïnteresseerden - mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de oorsprong van familienamen en afstammingen - die wellicht bijzonder nuttige informatie hebben over de familienaam Trahair, die wij dan snel (met voorafgaande verificatie) op deze webpagina zouden bijwerken. Dus als u een van deze mensen bent, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken en ons de informatie over Trahair te sturen waarover u beschikt, waarbij wij u bij voorbaat danken voor dit gebaar.

Enkele van de beroemdste Trahair

Er zijn in de loop van de geschiedenis zeker veel onbeduidende Trahair geweest, hoewel om de een of andere reden niet alle historische kronieken die hebben verzameld of de gegevens tot op de dag van vandaag hebben bereikt. Helaas werd door de historici van die tijd geen rekening gehouden met alle grote bijdragen van de mannen en vrouwen die de achternaam Trahair droegen. Hoewel de familienaam iemand kan verbinden met een erkende afstamming en een heerszuchtig wapenschild, zag God dat het de individuele personen waren die, tijdens hun leven en als gevolg van bepaalde eminente daden of van belang voor de gemeenschap waarin zij samenleefden, bekendheid gaven aan hun familienaam en de stichters konden worden van voorname lijnen. Daarom proberen wij op deze website belang te hechten aan de mensen met de achternaam Trahair die, om welke reden dan ook, hun invloed hebben achtergelaten in de loop van de geschiedenis.

De familienaam Trahair en zijn bibliografische bronnen

Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben kunnen samenvatten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het mogelijk is om over de familienaam Trahair informatie te vinden over zijn heraldiek, geschiedenis en genealogie. Dit hebben wij grotendeels te danken aan de bibliografie voor haar raadpleging. De bibliografische bronnen verzamelen informatie over de familienaam Trahair, die ons in staat stelt iets meer te ontdekken over de betekenis, de oorsprong, het historisch traject, het wapenschild en de heraldiek. Wij willen de gebruikers van deze pagina aanraden om gebruik te maken van de volgende bronnen als ze een onderzoek willen doen naar de familienaam Trahair, maar ook naar vele andere familienamen :

BRONNEN

Deze bibliografie is van essentieel belang om een stap vooruit te zetten in de analyse van Trahair, en van familienamen in het algemeen.