Oorsprong van de achternaam Xulvi

Valenciaanse afkomst. Ze gingen naar Bolivia en de Verenigde Staten.


Kapitein Chulvi krijgt in het jaar 1601 de opdracht van Zijne Majesteit Koning Felipe III om een ​​compagnie van 250 infanteristen op te richten in het koninkrijk Valencia.


Gaspar Xulvi of Chulvi, heer, stichtte in het jaar 1619 een landgoed boven bepaalde huizen die hij bezit in de stad Valencia, voor negen reales als eerbetoon.


Miguel Chulvi Martorell García y Carbonell, een inwoner van Massamagrell (Valencia), bewees zijn zuiverheid van bloed om de positie van Vertrouweling te bekleden voor het Heilig Officie van de Inquisitie van Valencia, in 1652, en zijn vrouw Juana García y Morales, een inwoner van Massamagrell.


De achternaam Xulvi. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van xulvi is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. De geschiedenis van de achternaam xulvi is, net als die van de meeste achternamen, een complexe en fascinerende reis naar oude tijden met het doel de herkomst van xulvi te ontrafelen. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van xulvi leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam xulvi te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van xulvi, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam xulvi te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van xulvi te bieden.

De achternaam Xulvi in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam xulvi. Het is gebruikelijk dat achternamen zoals xulvi bekend zijn geworden in plaatsen ver verwijderd van hun land of regio van herkomst. Ontdek welke dat zijn. Er is een aanzienlijke kans dat xulvi de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar xulvi het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam xulvi dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Xulvi

De historische kroniek over xulvi is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De historische reis van de achternaam xulvi kan worden teruggevolgd naar degenen die de eerste dragers van xulvi waren. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam xulvi droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam xulvi zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam xulvi hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam xulvi, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. U kunt ons regelmatig bezoeken om meer informatie te krijgen over de oorsprong van de achternaam xulvi, aangezien we vaak waardevolle bijdragen accepteren van andere personen die geïnteresseerd zijn in heraldiek en de geschiedenis van achternamen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van xulvi kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam xulvi of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van xulvi te sturen.

Beroemde personen met de naam Xulvi

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande xulvis zijn geweest. Helaas is het zeer waarschijnlijk dat niet alle xulvis die opmerkelijke daden hebben verricht, zijn opgenomen in de historische kronieken en archieven. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam xulvi, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als xulvi kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam xulvi draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden.

De achternaam Xulvi en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van xulvi. Het spreekt voor zich dat het raadplegen van bibliografische en documentaire bronnen essentieel is om toegang te krijgen tot informatie over de oorsprong van de achternaam xulvi. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam xulvi, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam xulvi, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van xulvi te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met xulvi, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.