Oorsprong van de achternaam Zottoli

Dit is een naam van Romeins-Latijnse oorsprong. Het is afgeleid van "Franciscus", wat oorspronkelijk zowel een etnische naam was die werd gebruikt om een ​​"Frank" te beschrijven, later bekend als een "Fransman", als een persoonlijke naam uit de 5e eeuw na Christus, wat "een vrij man" betekent. In de nadagen van het Romeinse rijk waren de Romeinen permanent in oorlog met de Franken. Het kan zijn dat de naam in die tijd door de Romeinen werd gebruikt als een denigrerende term voor iemand die beweerde een vrij man te zijn. Hoe het ook zij, de latere achternaam, die dateerde uit de 12e eeuw, werd wereldwijd enorm populair, er zijn meer dan tweehonderd spellingen! Deze variëren van het Engelse Francis, het Franse Francois en Frances, het Spaanse en Italiaanse Francisco en Francie, tot de verkleinwoorden Franzel (Duitsland), de Italiaanse bijnaamvormen Scotti (!), Ciccolini en Zecchi, tot de patroniemen Francesconi (Italië), Franssen (Duitsland), Franson (Engeland) en de Pool Franciskiewicz.

De populariteit van "Franciscus", zo wordt gezegd, was in grote mate te danken aan de faam van St. Franciscus van Assisi (1187 - 1226), maar de naam werd ook geassocieerd met de Tempeliers (Kruisvaarders) van de 12e eeuw. Aangenomen wordt dat de eerste geregistreerde spelling van de familienaam die van Hugo Francus is, die dateert uit 1135, in het register van Oseney Abbey, Oxfordshire, Engeland, tijdens het bewind van koning Henry 1, bekend als "The Lion of Justice", 1100 - 1135. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

 1. Italië Italië
 2. Verenigde Staten Verenigde Staten
 3. Argentinië Argentinië
 4. Frankrijk Frankrijk
 5. Nederland Nederland
 6. Brazilië Brazilië
 7. Duitsland Duitsland

De achternaam Zottoli. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van zottoli is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van zottoli leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam zottoli te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van zottoli, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam zottoli te vinden zijn.

De achternaam Zottoli in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam zottoli. Er is een aanzienlijke kans dat zottoli de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar zottoli het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam zottoli dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Zottoli

De historische kroniek over zottoli is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam zottoli droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam zottoli zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam zottoli, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van zottoli kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam zottoli of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van zottoli te sturen.

Beroemde personen met de naam Zottoli

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande zottolis zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam zottoli, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als zottoli kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven.

De achternaam Zottoli en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van zottoli. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam zottoli, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam zottoli, evenals naar vele andere achternamen.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met zottoli, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Zottola
 2. Zotole
 3. Zottele
 4. Zettel
 5. Zettl
 6. Zettle
 7. Zitelli
 8. Zittel
 9. Zittle
 10. Zotelo
 11. Zoitl
 12. Zatelli
 13. Zahdali
 14. Zitello
 15. Zittlow
 16. Zutell
 17. Zittlau
 18. Zutel
 19. Zeitel
 20. Zietal
 21. Zadel
 22. Zadlo
 23. Zaidel
 24. Zedillo
 25. Zeidel
 26. Zidel
 27. Zidell
 28. Zietlow
 29. Zydel
 30. Zediel
 31. Zadell
 32. Ziettlow
 33. Zawadyl
 34. Zaidullah
 35. Zahidullah