Oorsprong van de achternaam Punter

Deze interessante naam is een variant van Pont, die van Engelse en Anglo-Normandische Franse oorsprong is. Het is een topografische naam voor iemand die in de buurt van een brug woonde, van het Middelengelse (1200 - 1500) "pont", punter en het Oudfranse "pont", die beide zijn afgeleid van het Latijnse "pons", een brug . Topografische achternamen behoorden tot de vroegste die werden gemaakt, aangezien zowel natuurlijke als door de mens gemaakte kenmerken in het landschap gemakkelijk herkenbare onderscheidende namen opleverden. De naamontwikkeling sinds 1214 (zie hieronder) omvat: Stephen le Punter (1243, Somerset) en John Ponter (1255, Shropshire).

De moderne achternaam is te vinden als Punter en Ponter. Onder de voorbeeldopnamen in Londen bevinden zich het huwelijk van George Punter en Grace Chaundler op 7 augustus 1643 en de doop van Austin, zoon van Austin en Elizabeth Punter, op 28 september 1655, beide in St. Dunstan, Stepney. De eerste geregistreerde spelling van de familienaam is die van Walter Punter, gedateerd 1214, Curia Regis Rolls, Northamptonshire, tijdens het bewind van koning John, bekend als "Lackland", 1199 - 1216. Achternamen werden noodzakelijk toen regeringen personenbelasting ingevoerd. In Engeland stond dit bekend als Poll Tax. Door de eeuwen heen zijn achternamen in elk land blijven "ontwikkelen", wat vaak leidde tot verbazingwekkende varianten van de originele spelling.

Deze familienaam had zonnehuizen in Olba (Teruel), de eigenaar Bertholomeu Punter, gedocumenteerd in de Aragonese Fogueración van 1495; in de stad Cervera (Lleida), de eigenaar Gilio Punter, geciteerd in 1332-1333; en in Morella (Castellón).


Domingo Punter woonde in 1396 in Morella.


Gaspar de Punter y Barreda, inwoner van Morella, kanunnik van Tortosa (1569), vicaris-generaal van het bisdom (1574), bezoeker van het klooster van Santa María de Montserrat (1588), bisschop van Tortosa (1590-1600) , Counselor Royal, werd hij ingeschakeld door de kerkelijke arm in de Cortes van het Prinsdom Catalonië, in 1599. Hij was de zoon van Gaspar Punter. Notaris van Morella.

 1. Engeland Engeland
 2. Nederland Nederland
 3. Verenigde Staten Verenigde Staten
 4. Spanje Spanje
 5. Australië Australië
 6. Canada Canada
 7. Wales Wales
 8. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
 9. Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago
 10. Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda
 11. Argentinië Argentinië
 12. Schotland Schotland

De achternaam Punter. Genealogie, herkomst, geschiedenis, betekenis en belang

Het ontdekken van de historische wortels van punter is diep interessant, omdat het ons terugbrengt naar de voorouders en familieleden die deze stamlijn hebben gevestigd. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van punter leidt ons tot meer kennis over degenen die deze achternaam dragen. We kunnen proberen de genealogie van de achternaam punter te traceren, en naast de oorspronkelijke locaties van punter, kunnen we ontdekken waar tegenwoordig mensen met de achternaam punter te vinden zijn. Gezien wat we weten over hoe achternamen zijn ontstaan, is het mogelijk om een realistische verklaring voor de oorsprong van punter te bieden.

De achternaam Punter in de wereld

Hoewel achternamen een specifieke oorsprong hebben op een bepaald moment en in een specifieke regio van de planeet, hebben velen van hen zich over de hele wereld verspreid om verschillende redenen, zoals het geval is met de achternaam punter. Er is een aanzienlijke kans dat punter de grenzen van zijn oorspronkelijke plaats heeft overschreden om zich in meerdere of mindere mate in andere delen van de wereld te vestigen. Met alle informatie die we vandaag hebben, kan worden gezegd dat de landen waar punter het meest voorkomt de volgende zijn. De mobiliteit van mensen die de achternaam punter dragen, heeft ertoe geleid dat deze in verschillende landen aanwezig is, zoals u kunt vaststellen.

Geschiedenis van Punter

De historische kroniek over punter is gebaseerd op een opvallende reeks gebeurtenissen die werden geleid door degenen die deze achternaam door de geschiedenis heen hebben gedragen. De daden, de levenswijze, de plaatsen waar ze woonden, de familierelaties die ze hadden, de banen die de eersten die de achternaam punter droegen hadden, zijn terug te vinden in elke blik op de geschiedenis van deze stamboom. De geschiedenis, heraldiek, wapenschilden en mogelijke adel van de achternaam punter zijn verspreid over documenten in verschillende regio's en historische periodes, waardoor het noodzakelijk is een complexe puzzel te reconstrueren om de feiten vanuit een realistisch perspectief te benaderen. In de volgende regels vindt u alles wat we over de achternaam punter hebben kunnen verzamelen.

We suggereren dat, als u meer wilt weten over de achternaam punter, u probeert deze te lokaliseren via de bibliografische bronnen die we aanbevelen. Het is gebruikelijk dat liefhebbers van genealogie en achternamen ons informatie van bijzondere waarde verschaffen, dus de gegevens die we aanbieden over de oorsprong van punter kunnen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat als u in staat bent om meer gegevens te verstrekken over de achternaam punter of enige andere achternaam en de oorsprong ervan, we uw samenwerking met ons op prijs stellen door ons informatie over de oorsprong van punter te sturen.

Beroemde personen met de naam Punter

Het is meer dan waarschijnlijk dat er door de geschiedenis heen enkele vooraanstaande punters zijn geweest. We gaan ervan uit dat er aanzienlijke bijdragen aan de mensheid zijn geleverd door personen met de achternaam punter, hoewel niet al deze verhalen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Een achternaam als punter kan een persoon verbinden met een illustere afstamming en een vooraanstaand wapenschild. Het is echter belangrijk te onthouden dat het individuen zijn die, door hun leven en handelen, roem en erkenning aan hun achternamen geven. Als u of iemand die u kent de achternaam punter draagt, kunt u mogelijk illustere stambomen opbouwen door uw inspanningen en deugden. Het is onze wens om in deze sectie die personen met de achternaam punter uit te lichten die, om wat voor reden dan ook, hun invloed op de loop van de geschiedenis hebben achtergelaten.

De achternaam Punter en zijn bibliografische bronnen

Dankzij een belangrijke bibliografische herziening hebben we tot nu toe informatie verzameld over de heraldiek, geschiedenis en genealogie van punter. De bibliografie verzamelt informatie gerelateerd aan de achternaam punter, waardoor we meer te weten kunnen komen over de betekenis ervan. We vinden het zeer aan te raden om de volgende bronnen te raadplegen als u onderzoek wilt doen naar de achternaam punter, evenals naar vele andere achternamen. Toegang tot de archieven van de plaats of plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en hebben geleefd, is natuurlijk een goede manier om de oorsprong van punter te traceren.

BRONNEN

Deze bronnen zijn essentieel om kennis te maken met punter, en tegelijkertijd met achternamen in het algemeen.

 1. Panter
 2. Penter
 3. Pinter
 4. Ponter
 5. Puntero
 6. Puntar
 7. Puntier
 8. Painter
 9. Pander
 10. Pantera
 11. Panther
 12. Pantier
 13. Pantir
 14. Paynter
 15. Pender
 16. Pinder
 17. Pintar
 18. Pintero
 19. Pintor
 20. Pionter
 21. Pointer
 22. Ponder
 23. Pontero
 24. Pontier
 25. Pounder
 26. Poynter
 27. Punteros
 28. Puntari
 29. Penther
 30. Pentier
 31. Pintera
 32. Pundir
 33. Panatier
 34. Pandor
 35. Pandur
 36. Panetier
 37. Panthier
 38. Pantiru
 39. Panturu
 40. Penders
 41. Pendery
 42. Penthar
 43. Pfander
 44. Pfender
 45. Pinatar
 46. Pindar
 47. Pintre
 48. Pintrel
 49. Ponders
 50. Pontari